Általános Szerződési Feltételek (webáruház)

 

1. Szolgáltató adatai

Név: Mind Your Words

Cím: Unit 111150, PO Box 26965, Glasgow, G1 9BW 

Telefon: +447565789667

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@manifesztalj.hu 

Weboldal: https://manifesztalj.hu/ | https://zsuzsiprepok.podia.com/ 

Adószám: (UTR) 2652463322

Bankszámlaszám: 12600016-11319279-07643630

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU64126000161131927907643630

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1 Az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Mind Your Words Egyéni Vállalkozó mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett https://zsuzsiprepok.podia.com/ weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban Felhasználási Feltételek, ÁSZF).

2.2 Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

2.3 Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva érhető el. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

2.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és letöltési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

2.6 A jelen Szabályzat 2022. november hó 7. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

3. Regisztráció / vásárlás

3.1 Felhasználó a regisztráció / vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció / vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.2 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Rendelés menete

4.1 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, majd megkezdheti a vásárlást.

4.2 Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.

4.3 Felhasználó a “Vásárolj most!” gombra kattint, majd kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.3.1 Egy összegű fizetés esetén:

  • Online hitelkártyás vagy bankkártyás fizetés

  • PayPal fizetés

  • Google Pay

4.3.2 Részletfizetés esetén:

  • Online hitelkártyás fizetés

4.3.2.1 Részletfizetéses vásárlás esetén Felhasználó engedélyt ad Szolgáltató számára, hogy a vásárláskor elfogadott összeget a vásárláskor elfogadott időközökben automatikusan terhelje a  választott fizetési eszközt a vásárláskor elfogadott összes részlet kiegyenlítéséig.

4.3.2.2 Részletfizetés esetén a megrendelő az összes részlet kifizetésére kötelezettséget vállal.

4.3.2.3 Egy részletfizetés elmaradása esetén Felhasználót e-mailben, a rendeléshez megadott címen erről Szolgáltató értesíti.  Amennyiben Felhasználó részéről 14 naptári napon belül nem érkezik válasz, a hátralék rendezéséig felfüggesztésre kerül az adott termékhez való hozzáférés.

4.3.2.4 Egyéni elbírálás alapján, az Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétellel Felhasználónak lehetősége van a később részletfizetéseket szüneteltetni, vagy felfüggeszteni. Ez esetben a korábban befizetett részletek nem kerülnek visszatérítésre, és a vásárláshoz való hozzáférés felfüggesztésre kerül.

4.4 A kiválasztott fizetési módtól függően a szükséges adatok megadását követően Felhasználó a “Fizessen most” gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

4.5 Miután a megrendelt termékek értéke kiegyenlítésre került, Felhasználó jogosult a termék(ek) felhasználói fiókból történő letöltésére, illetve a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap.

 

5. Elállás joga

5.1 Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

5.2 Eszerint a Felhasználó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, abban az esetben, ha a megrendelt online tartalom a teljesítés beleegyezéseként letöltésre vagy megtekintésre nem kerül. A Szolgáltató a vételár teljes összegét haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül –  a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra – visszafizeti.

5.3 Amennyiben a Felhasználó a teljesítés beleegyezéseként az online tartalmat letölti vagy megtekinti, abban az esetben nem élhet az elállás jogával.

 

6. Adatvédelem

6.1 A webáruház használata során a https://zsuzsiprepok.podia.com/ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és nem adja ki további fél számára. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a webáruház a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

6.2 Részletesebben kérjük, tájékozódjon az Adatvédelmi irányelvek (Privacy Policy) menüpont alatt.